Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

szkoła
Ogłoszenia
Zmiany w planie zajęć
sobota, 28 listopada 2020

Zgodnie z rozporządzeniem podpisanym przez Ministra Edukacji i Nauki od 30 listopada powraca do szkoły część zajęć praktycznych. Szczegóły zmian ujęte są w nowym planie lekcji:

PLAN LEKCJI

Zajęcia w salach oznaczonych symbolem „@” będą prowadzone nadal z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a pozostałe stacjonarnie w szkole.

Wszystkie zajęcia w Centrum Kształcenia Zawodowego będą prowadzone stacjonarnie.

Dotacja na dofinansowanie wyposażenia oddziału przygotowania wojskowego
wtorek, 24 listopada 2020

Informujemy, że na podstawie umowy zawartej w dniu 6 października 2020 r. pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej, a Miastem Siedlce Minister Obrony Narodowej udzielił dotacji celowej w kwocie 32 736,00 zł, z przeznaczeniem na zakup indywidualnego pakietu wyposażenia uczniów oddziału przygotowania wojskowego  III Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach (klasa 1aLO)

Koszt realizacji zadania: 40 920,00 zł, z czego:

∙  32 736,00 zł – dotacja celowa przyznana przez Ministra Obrony Narodowej,

∙   8 184,00 zł – wkład własny Miasta Siedlce

Nekrolog
czwartek, 12 listopada 2020

Z żalem informujemy, że 8 listopada br. zmarła prof. dr hab. Florentyna Rzemieniuk.

W Jej jakże bogatym życiorysie jest również praca w naszej Szkole jako nauczyciela historii.

Była jednym z założycieli Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w szkole. Jest autorką wielu książek i opracowań z zakresu historii, miedzy innymi Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Siedlcach, szkolnictwa na Podlasiu oraz unitów podlaskich.

Msza Święta żałobna odbędzie się 16 listopada br. o godz. 12.00 w Kościele Św. Józefa w Siedlcach.

ŻYCIORYS

Wiwat Niepodległa!
wtorek, 10 listopada 2020

11 listopada 1918 r. był przełomowym dniem w dziejach całej Europy i Polski. W lasku Compiégne pod Paryżem Niemcy podpisali rozejm kończący I wojnę światową. Po 123  latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. W tym samym dniu  w Warszawie Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu. Trzy dni później gremium to rozwiązało się, przekazując Naczelnikowi pełnię władzy nad odbudowującym się państwem.

11 listopada przypada Święto Niepodległości, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 r. Zostało zniesione po II wojnie światowej – w 1945 r. –  a następnie przywrócone ustawą z dnia 15 lutego 1989 r.

Dziś weźmy sobie do serca słowa Antoniego Franaszka, który pisał:

,, (…) Każde minione pokolenie Polaków wierzyło niezłomnie, że upragniona wolność kiedyś nadejdzie. Ta wiara przekazywana była z ojca na syna. Ona nakazywała im pracować i żyć dla Ojczyzny, a jeśli zajdzie potrzeba, oddać dla niej życie. I tak było. Umierali na polach bitew, w więzieniach i na zesłaniu. Dlatego uroczyście obchodząc dzień 11listopada jako święto narodowe,nie wolno nam o nich zapomnieć, a pamięć o ich poświęceniu winniśmy przekazywać naszym dzieciom i naszym wnukom. Tylko w ten sposób spłacimy dług wdzięczności wobec naszych przodków, którzy cierpieli i przelewali krew, aby Polska była wolna (…)"

Aktualności
Zmiana organizacji zajęć w klasach IV technikum
piątek, 06 listopada 2020
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( z późniejszymi zmianami) w klasie IV technikum, w odniesieniu do uczniów, którzy przystępują odpowiednio do egzaminu ...
Nekrolog
piątek, 30 października 2020
Z przykrością informujemy o śmierci długoletniej Dyrektor naszej szkoły Pani Marii Krajewskiej Wyrazy współczucia dla najbliższych. Społeczność Szkoły Msza Św. Żałobna 3 listopada br. o godz. 12.00 w Hołubli
Zmiana organizacji zajęć
piątek, 23 października 2020
Od 26 października do 8 listobada br. WSZYSTKIE zajęcia edukacyjne w naszej szkole będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z planem lekcji: PLAN LEKCJI Zajęcia prowadzone w CKZ i zakładach pracy (Bozamet, Stadler) odbywają się zdalnie.
Więcej aktualności
Nabór elektroniczny
Dziennik lekcyjny
Plan lekcji
BIP
Biblioteka
Youtube
Facebook
Informacja o przetwarzaniu danych uczniów
Prezentacja szkoły
Dane teleadresowe
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach


adres: ul. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce
e-mail: sekretariat@zsp1.siedlce.pl
telefon: 25 794-32-51
fax: 25 794-32-61

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU
pon - pt: 8:00 - 16:00
Nadchodzące wydarzenia
10.XII
czwartek
DO
Wystawienie ocen śródrocznych w klasach maturalnych
11.XII
piątek
Zakończenie semestru w klasach maturalnych
14.XII
poniedziałek
Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych
Srebrna szkoła
Akademia Cisco